پایان‌نامه‌های دفاع شده درباره بررسی کتاب‌های “دکتر سها” در ستاد بینالمللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی

باسمه تعالی

پایان‌نامه‌های دفاع شده درباره بررسی کتاب‌های “دکتر سها” در ستاد بینالمللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی

با عنایت به انتشار گسترده کتاب‌های «دکتر سها»درجوامع و ضرورت پاسخگویی به شبهات مطرح شده در این کتاب‌ها، پایان‌نامه‌هایی برای بررسی و پاسخ شبهات این کتاب‌ها به نگارش در آمده و مورد دفاع قرار گرفته که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

1ـ «بررسی شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن کریم» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم در شهر مقدس قم از سوی «خانم سمانه تمیزی» که در سال 1394 شمسی شروع شده و در آذر سال 1395 شمسی، دفاع شده است.

2ـ «بررسی شبهات موهم نظام طبقاتی قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم که از سوی «خانم مینا موسوی» در سال 1394 شمسی شروع شد و در دی ماه سال 1395 شمسی، مورد دفاع قرار گرفت.

3ـ «نقد شبهات ناظر به برخی اشکالات ادبی در قرآن (بر اساس کتاب “دکتر سها”)» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم و فنون قرائت قرآن (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) در شهر تهران که از سوی «خانم صدیقه فرهادیان» در سال 1394 شمسی شروع شد و در 27 اردی بهشت سال 1396 شمسی، مورد دفاع قرار گرفت.

4ـ «نقد شبهات ناظر به آموزه‌های سیاسی و حکومتی قرآن و سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم که از سوی خانم «زینب عباس‌زاده» در سال 1394 شمسی شروع شده و در سوم اسفند سال 1395 شمسی، دفاع شده است.

5ـ «پاسخ به شبهات خشونت‌طلبی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در قرآن کریم» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر مقدس قم که از سوی «خانم آرزو خواجه» در سال 1394 شمسی شروع شده و در دوم اسفند سال 1395 شمسی، دفاع شده است.

6ـ «پاسخ به شبهات مربوط به پیشرفت و آزادی در قرآن» در مقطع دکترای تخصصی از دانشکده اصول دین در شهر مقدس قم که از جانب «آقای ایرج محبوبی» در مهر ماه سال 1394 شمسی، شروع شده و در 23 شهریور ماه سال 1396 شمسی، دفاع شده است.

7ـ «اخلاق اجتماعی در قرآن با محوریت نقد قرآن دکتر سها» در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی اصفهان که توسط «خانم صدیقه صابری» از سال 1395 شمسی، شروع شده و در 25 دی سال 1396 شمسی، مورد دفاع قرار گرفته است.

8ـ «نقد و بررسی شبهات پیرامون عدالت، آزادی و پیشرفت در آیات قرآن» که از سوی «آقای محمد اسماعیل ابراهیمی فرد» در مقطع سطح سه از حوزه علمیه در شهر مقدس قم در اسفند ماه سال 1395 شمسی، شروع شده و در 12 بهمن ماه سال 1396 شمسی، دفاع شده است.

9ـ «نقد شبهات ناظر به انتساب اضلال به خداوند با تأکید بر شبهات دکتر سها» که توسط «خانم لیلا نادری» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر مقدس قم، از اسفند سال 1395 شمسی، شروع شده و در 20 اسفند سال 1396 شمسی، دفاع شده است.

10ـ «نقض شبهات اتهام اخلاق طبقاتی در قرآن» که از سوی «آقای سید مهدی جلیل پور» در مقطع دکترای تخصصی از دانشکده اصول دین در شهر قم، در سال 1395 شمسی، شروع به نگارش شده و در 15 اسفند سال 1396 شمسی، دفاع شده است.

11ـ «بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم که از سوی «خانم الهام اسلامی» از سال 1396 شمسی، شروع به نگارش شده و در 21 اسفند سال 1396 شمسی، دفاع شده است.

12ـ «روش‌های هدایت قرآن با تأکید بر نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده اصول دین در شهر تهران که از سوی «خانم صدیقه قمی تفرشی» در سال 1395 شمسی، آغاز شده و در روز چهارشنبه، پنجم اردیبهشت سال 1397 شمسی، با امتیاز 19 دفاع شده است.

13ـ «کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن» در رشته تفسیر و علوم قرآن در مقطع سطح سه از جامعة الزهراء (علیها السلام) در شهر قم، از سوی «خانم ثریا شاعیدی» که از سال 1395 شمسی شروع شده و در روز پنج شنبه هفتم تیر سال 1397 شمسی، در ساعت 8 صبح، مورد دفاع قرار گرفته است.

14ـ «نقد شبهات معاصر در مورد علوم طبیعی در قرآن (بررسی فصل دوم کتاب نقد قرآن “دکتر سها”)» در مقطع سطح چهار حوزه علمیه در شهر مقدس قم، از سوی «آقای یوسف جمالی» که ازماه بهمن سال 1393 شمسی شروع شده و در 16 تیر سال 1397 شمسی، دفاع شده است.

و …

 

پایان‌نامه‌های مرتبط با بررسی کتاب‌های “دکتر سها” در ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی

دفاع از رساله «نقد شبهات معاصر در مورد علوم طبیعی در قرآن (بررسی فصل دوم کتاب نقد قرآن “دکتر سها”)»

باسمه تعالی

دفاع از رساله «نقد شبهات معاصر در مورد علوم طبیعی در قرآن (بررسی فصل دوم کتاب نقد قرآن “دکتر سها”)»

از رساله علمی «نقد شبهات معاصر در مورد علوم طبیعی در قرآن (بررسی فصل دوم کتاب نقد قرآن “دکتر سها”)» دفاع شد.

این رساله علمی در مقطع سطح چهار حوزه علمیه در شهر مقدس قم، از سوی «آقای یوسف جمالی» به نگارش در آمده است.

رساله مزبور از ماه بهمن سال 1393 شمسی شروع به نگارش شده و در 16 تیر سال 1397 شمسی، دفاع شده است.

نویسنده در چکیده این رساله علمی سطح چهار آورده است:

شبهات قرآنی از این جهت که باعث تضعیف اعتقادات مسلمانان می شود بایستی به صورت تخصصی پاسخ داده شود. در عصر حاضر شبهات زیادی مطرح شده است که از جهت جامعیت و گستره مخاطب می توان کتاب نقد قرآن نوشته دکتر سها را پیشگام و مشت نمونه خروار دانست.  لذا پاسخ دقیق و اصولی به شبهات ایشان می تواند راه را بر دیگر شبهه کنندگان ببندد.  در این بستر شبهات مربوط به علوم طبیعی بیشترین حوزه نفوذ خود را در بین نخبگان جستجو می کند. در این نوشته به دنبال پاسخ به شبهات مربوط به علوم طبیعی در کتاب نقد قرآن بوده ایم.  ما با تبیین مبانی و اصول حاکم بر پاسخ و بررسی زمینه های شبهات و تحلیل پیش فرض های شبهه کننده به دنبال ریشه کنی آن بوده ایم و تنها به زدن شاخ و برگ های آن اکتفا نکرده ایم.  با توجه به وحیانی بودن قرآن کریم بی تردید هیچ تعارضی بین آیات آن و علوم طبیعی مانند پزشکی، نجوم، زیست شناسی و زمین شناسی و غیره وجود ندارد و خطایی در اشارات علمی قرآن کریم نیست.  در این نوشته جهت سهولت در رسیدن به پاسخ، شبهات عام از شبهات  خاص هر علم تفکیک شده و از علوم روز در کنار آیات و روایات استفاده شده است.  در پاسخ به شبهات مربوط به علوم طبیعی، تحصیل علوم میان رشته ای از ضروریات است که بایستی در رشته های تخصصی به آن پرداخته شود.

دفاع از پایان‌نامه “کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن”

دفاع از پایان‌نامه “کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن”

از پایان‌نامه “کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن” دفاع شد.
با توفیق خداوند متعال، از پایان‌نامه “کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن» در رشته تفسیر و علوم قرآن از مقطع سطح سه در جامعة الزهراء (علیها السلام) در شهر قم، دفاع شده است.
نگارش این پایان‌نامه توسط «خانم ثریا شاعیدی» از سال 1395 شمسی شروع شد و در روز پنج شنبه هفتم تیر سال 1397 شمسی، در ساعت 8 صبح، در جامعة الزهراء (علیها السلام)، ساختمان شهید قدوسی، طبقه سوم، سالن دفاعیه، مورد دفاع قرار گرفته است.
حجت الإسلام و المسلمین جناب آقای سید حسین شفعیی دارابی، داوری این پایان‌نامه را به عهده داشته است.
نویسنده در این پایان‌نامه به بحث ارزش و کرامت زن و نوع نگاه قرآن کریم به زن در برابر مردان پرداخته و یکی از مهم‌ترین مباحث آن، بحث کتک زدن زن توسط مردان است که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
نگارنده در چکیده این پایان‌نامه آورده است:
تحولی شگرف که پس از نزول قرآن کریم در مسائل انسانی از جمله مسئله زن، ایجاد شد، از پردامنه ترین مباحث اسلامی است. لزوم شناخت کرامت زن از منظر وحی و تأثیر فراوان نقش های فردی و اجتماعی زنان در تقویت و یا تضعیف دو نهاد مهم خانواده و اجتماع از بارزترین ویژگی های دوران معاصر است که پرسش ها و شبهات فراوانی را با خود به همراه داشته است و قلم اندیشمندان و پژوهشگران مسلمان را به یاری می طلبد. به همین دلیل نوشتار حاضر با عنوان کرامت زن در قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات کتاب «نقد قرآن» تدوین شده است. جایگاه زن در قرآن با وجود فراز و نشیب هایی که در طول تاریخ به خود دیده است، هدف اصلی پژوهش حاضر است که برای رسیدن به آن، آفرینش زن در آغاز، تفاوت های تکوینی زن و مرد، یکسانی اعمال و مکمل بودن زن و مرد و خانواده به عنوان رکن اساسی در اسلام را مورد بررسی قرارداده است. تبیین کرامت زن در اسلام نیازمند شناخت وضعیت زن در فرهنگ جاهلیت و سایر ملل متمدن (ایران، هند، یونان، بابل و مصر) و غیر متمدن (آفریقا، استرالیا و اروپای باستان) عصر ظهور اسلام ست. زن قبل از اسلام همانند کالایی در دست مردان بوده است و طبق آیه قرآن حتی بعد از فوت پدر به ارث برده می شده است حضور و مشارکت زن در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اصلا معنا و مفهومی نداشته است. بلکه اگر احساس می شد که ممکن است در مخارج زندگی درمانده شوند آنان را از پای در می آوردند. این امور از محورهای مهم این نوشتار است. در ادامه شبهات پیرامون قوامیت مرد، اطاعت زن از شوهر و تنبیه زن و چگونگی برخورداری از حق مهریه، ارث، دیه و حق اشتغال در حیطه خانواده و اجتماع بیان شده است. تبیین مبانی انسان شناختی اسلام در موضوع کرامت زن با روش توصیفی –تحلیلی است که برای دست یابی به این هدف و به منظور معرفی اندیشه ی ناب اسلام به کتب تفسیری، روایی و تاریخی استناد شده است.

چالش‌های سبک زندگی قرآنی و مدرنیته با تأکید بر خانواده

بسم الله الرحمن الرحیم از رساله «چالش‌های سبک زندگی قرآنی و مدرنیته با تأکید بر خانواده» در مقطع دکترای تخصصی، توسط دکتر اکبر محمودی، دفاع شد. نویسنده از این رساله دکترا در دانشگاه معارف اسلامی در سال 1395 شمسی، دفاع کرده است. وی در چکیده آورده است: قرآن کریم، آخرین و کامل‌ترین کتاب آسمانی در […]

دفاع از پایان‌نامه «روش‌های هدایت قرآن با تأکید بر نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد

با نام و یاد خداوند مهربان و مهرگستر

از پایان‌نامه «روش‌های هدایت قرآن با تأکید بر نقد قرآن» دفاع شد.

پایان‌نامه «روش‌های هدایت قرآن با تأکید بر نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده اصول دین در شهر تهران که از سوی «خانم صدیقه قمی تفرشی» در سال 1395 شمسی، آغاز شد و در روز چهارشنبه، پنجم اردیبهشت سال 1397 شمسی، با امتیاز 19 دفاع شده است.

نویسنده در چکیده این پایان‌نامه آورده است: «بی شک مهمترین مسئله در حیات مخلوقات مسئله هدایت است .این امر مهم از آغاز زندگی موجودات با آنها همراه بوده و بدون هدایت ادامه حیات برای آنها امکان پذیر نمی باشد این هدایت همان “هدایت تکوینی” است که عموم موجودات از آن برخوردارند اما خدای متعال با هدف والایی که درخلقت انسان دارد هدایت دیگری خاص او به او عنایت می کند و برای رسیدن به این هدایت انبیاء و اولیاء خود را به همراه کتب آسمانی به یاری انسان می‌فرستد، این هدایت همان” هدایت تشریعی” است. ما در این نوشتار برآنیم که با بیان اقسام هدایت، روش‌های متنوع قرآن در هدایت انسان و عوامل مؤثر بر هدایت ،مهم بودن مسئله تربیت و هدایت انسان و نیز میزان اهمیت قرآن به آن  را روشن سازیم و دریابیم که خداوند متعال پس از خلقت انسان، او را رها نکرده و با رسولان باطنی و ظاهری مسیر هدایت را به او نشان داده است و اما با تمام اینها انتخاب راه را به او سپرده و او را در این امر مختار قرار داده است، این انسان است که با اختیار خود و آگاهی هایی که رسول ظاهری (انبیاء و کتب آسمانی از جمله قرآن) به او می رساند و نیز قوه تشخیص حق از باطل که رسول باطنی دارد، راه هدایت یا گمراهی را انتخاب می‌کند و سرنوشت خویش را رقم می‌زند. و از آنجا که در طول تاریخ همواره ، دین و مسائل مربوط به آن مورد تهاجم مستشکلین و افراد بی خرد بوده است و قرآن نیز از این موضوع مستثنی نبوده لذا در هرقسمت از این نوشتار پس از بیان مطالب، شبهه‌ای را از کتاب “نقد قرآن”  آورده و پاسخ خواهیم داد.»

کلیدواژه‌های این پایان‌نامه، عبارتند از: هدایت، اقسام هدایت، روشهای هدایت، عوامل مؤثر هدایت، هدایت قرآنی، سها.

دفاع از پایان نامه «بررسی شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن» توسط خانم تمیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

خانم سمانه تمیزی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن کریم» در دانشکده تفسیر و معارف قرآن شهر قم، دفاع کرد. در این پایان نامه، به برخی از شبهات مرتبط با انتساب صفت ظلم به خداوند متعال در قرآن کریم، پاسخ داده شده است.

وی در چکیده پایان نامه خودش، آورده است:

«ظلم و ستم یکی از رذایل اخلاقی است که تشخیص قبیح بودن آن، برای عقل انسان امری بدیهی محسوب می‌گردد. ارتکاب ظلم از سوی خداوند متعال که خالق جهان و کمال مطلق و خیر محض است، غیر ممکن می‌باشد. آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار: نیز بر منزه بودن خداوند از صفت ناپسند ظلم تأکید دارند. مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که برخی از معاندان با استفاده از آیات قرآن کریم، شبهاتی را مطرح نمودند تا ظلم خداوند را نسبت به مخلوقات اثبات کنند. در جامعۀ امروز نیز شبهات فراوانی از این دست، عنوان شده و باورهای ایمانی افراد توسط مخالفان دین اسلام مورد هجمه قرار گرفته است. بنابراین به منظور دفاع از ساحت مقدس ربوی و تأکید منویات مقام معظم رهبری نسبت به تحکیم ارزش‌های اعتقادی و رفع شبهات، ضرورت پرداختن به این بحث بیش از پیش احساس می‌شود. روش گردآوری اطلاعات  به صورت فیش برداری از کتاب‌‌‌ها و با استفاده از نرم افزارهای مختلف صورت گرفته است. در نهایت از شبهاتی با موضوع ظالمانه بودن کشتار زنان و کودکان بی‌گناه، حیوانات و حبط اعمال بندگان و سوزاندن انسان‌های خاطی و موارد دیگر از این قبیل ایرادها که توسط معاندان مطرح شده است، این نتیجه حاصل شد که به دلایل عقلی و نقلی به هیچ وجه ظلمی از سوی خداوند متوجه مخلوقات نگشته است. از جمله مهمترین دلایل نفی ظلم از خداوند همین بس که او هرگز احدی را پیش از ابلاغ دستورات الهی و بدون اتمام حجت معذب نمی‌نماید.»

واژگان کلیدی این پایان نامه، عبارت است از:  ظلم، عدل، آیات قرآن، شبهه، انتساب ظلم به خداوند

دفاع از پایان‌نامه «پاسخ به شبهات خشونت‌طلبی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در قرآن کریم»

بسم الله الرحمن الرحیم.

دفاع از پایان‌نامه «پاسخ به شبهات خشونت‌طلبی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در قرآن کریم»

پایان‌نامه «پاسخ به شبهات خشونت‌طلبی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در قرآن کریم» توسط خانم آرزو خواجه، مورد دفاع قرار گرفته است.

این پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم است که از سوی خانم «آرزو خواجه» در سال 1394 شمسی شروع شده و در دوم اسفند سال 1395 شمسی، از سوی ایشان، مورد دفاع قرار گرفته است.

مشاوره و راهنمایی درباره نگارش پایان‌نامه پیرامون بررسی شبهات دکتر سها

مشاوره و راهنمایی درباره نگارش پایان‌نامه پیرامون بررسی شبهات دکتر سها

بسم الله الرحمن الرحیم

گروه تذکره و مدیریت کاگروه تذکره (گروه پاسخ به شبهات دینی) از دانش‌پژوهان جهت نگارش پایان‌نامه و رساله در زمینه پاسخ به شبهات دکتر سها، استقبال می‌نماید.

دانش‌پژوهان ـ اعم از طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه‌ها ـ می‌توانند جهت راهنمایی و مشاوره درباره پایان‌نامه‌های مرتبط با شبهات دکتر سها با مدیریت گروه و سایت تذکره، در ارتباط باشند.

دفاع از پایان‌نامه بررسی شبهات موهم نظام طبقاتی قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

به فضل الهی و با توفیق خداوند، پایان‌نامه «بررسی شبهات موهم نظام طبقاتی قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم از سوی «خانم مینا موسوی» در سال 1394 شمسی شروع شد و در دی ماه سال 1395 شمسی، مورد دفاع قرار گرفت.

این پایان‌نامه به شبهات دکتر سها در کتاب «نقد قرآن» تأکید داشته و به شبهات پیرامون نظام طبقاتی در قرآن کریم، پاسخ داده است.