سبب إیجاد المقر الدولی للإجابة علی الشبهات و السؤالات الإسلامیة

تقديم الحلول المناسبة

ارائه راه‌کارهای مناسب جهت‌ آسان‌سازی پاسخ به شبهات اسلامی

مراقبة المراكز النشطة

رصد مراکز فعال در عرصه پاسخ به شبهات اسلامی در سطح بین‌المللی

إستخراج الشبهات

استخراج شبهات اسلامی مطرح در سطح جهان به خصوص از سوی خاورشناسان و جوامع غیر اسلامی

تقسیم الشبهات

طبقه‌بندی و تقسیم‌بندی شبهات اسلامی مهم در مقیاس جهانی

خلق الإنسجام

هماهنگی میان مراکز، سازمان‌ها، ارگان‌ها و شخصیت‌های مرتبط با پاسخ‌گویی به شبهات اسلامی

عقد الاجتماعات العلمية

برگزاری نشست‌های علمی جهت ارتقای کمی و کیفی پاسخ به شبهات اسلامی در سطح بین‌المللی

مراکز همکار با ستاد بین‌المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی

 

مراکز و سایت‌های پاسخگو به شبهات و سؤالات اسلامی

حقوق این سایت به ستاد بین‌المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی تعلق دارد.

طراحی سایت