در راستاری نشر و ترویج مقالات مرتبط با پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی، برخی از مجله‌های مربوطه در این زمینه، با ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی، همکاری دارند که بعضی از آن‌ها عبارت است از: