دفاع از پایان‌نامه “کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن”

دفاع از پایان‌نامه “کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن”

از پایان‌نامه “کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن” دفاع شد.
با توفیق خداوند متعال، از پایان‌نامه “کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن» در رشته تفسیر و علوم قرآن از مقطع سطح سه در جامعة الزهراء (علیها السلام) در شهر قم، دفاع شده است.
نگارش این پایان‌نامه توسط «خانم ثریا شاعیدی» از سال 1395 شمسی شروع شد و در روز پنج شنبه هفتم تیر سال 1397 شمسی، در ساعت 8 صبح، در جامعة الزهراء (علیها السلام)، ساختمان شهید قدوسی، طبقه سوم، سالن دفاعیه، مورد دفاع قرار گرفته است.
حجت الإسلام و المسلمین جناب آقای سید حسین شفعیی دارابی، داوری این پایان‌نامه را به عهده داشته است.
نویسنده در این پایان‌نامه به بحث ارزش و کرامت زن و نوع نگاه قرآن کریم به زن در برابر مردان پرداخته و یکی از مهم‌ترین مباحث آن، بحث کتک زدن زن توسط مردان است که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
نگارنده در چکیده این پایان‌نامه آورده است:
تحولی شگرف که پس از نزول قرآن کریم در مسائل انسانی از جمله مسئله زن، ایجاد شد، از پردامنه ترین مباحث اسلامی است. لزوم شناخت کرامت زن از منظر وحی و تأثیر فراوان نقش های فردی و اجتماعی زنان در تقویت و یا تضعیف دو نهاد مهم خانواده و اجتماع از بارزترین ویژگی های دوران معاصر است که پرسش ها و شبهات فراوانی را با خود به همراه داشته است و قلم اندیشمندان و پژوهشگران مسلمان را به یاری می طلبد. به همین دلیل نوشتار حاضر با عنوان کرامت زن در قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات کتاب «نقد قرآن» تدوین شده است. جایگاه زن در قرآن با وجود فراز و نشیب هایی که در طول تاریخ به خود دیده است، هدف اصلی پژوهش حاضر است که برای رسیدن به آن، آفرینش زن در آغاز، تفاوت های تکوینی زن و مرد، یکسانی اعمال و مکمل بودن زن و مرد و خانواده به عنوان رکن اساسی در اسلام را مورد بررسی قرارداده است. تبیین کرامت زن در اسلام نیازمند شناخت وضعیت زن در فرهنگ جاهلیت و سایر ملل متمدن (ایران، هند، یونان، بابل و مصر) و غیر متمدن (آفریقا، استرالیا و اروپای باستان) عصر ظهور اسلام ست. زن قبل از اسلام همانند کالایی در دست مردان بوده است و طبق آیه قرآن حتی بعد از فوت پدر به ارث برده می شده است حضور و مشارکت زن در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اصلا معنا و مفهومی نداشته است. بلکه اگر احساس می شد که ممکن است در مخارج زندگی درمانده شوند آنان را از پای در می آوردند. این امور از محورهای مهم این نوشتار است. در ادامه شبهات پیرامون قوامیت مرد، اطاعت زن از شوهر و تنبیه زن و چگونگی برخورداری از حق مهریه، ارث، دیه و حق اشتغال در حیطه خانواده و اجتماع بیان شده است. تبیین مبانی انسان شناختی اسلام در موضوع کرامت زن با روش توصیفی –تحلیلی است که برای دست یابی به این هدف و به منظور معرفی اندیشه ی ناب اسلام به کتب تفسیری، روایی و تاریخی استناد شده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *