مهم‌ترین وظایف مؤسسه بین المللی اسلام، عبارت است از:

1ـ ارائه راه‌کارهای اساسی جهت ترویج، توسعه و تعالی معارف، علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی در سطح بین المللی؛

2ـ آموزش حضوری و غیر حضوری جهت گسترش و پیشرفت معارف، علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی در سطح جهانی؛

3ـ پژوهش‌های علمی در راستای توسعه و رشد معارف، علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی در گستره جهانی؛

4ـ برگزاری نشست‌ها، کرسی‌ها، کنفرانس‌ها و کنگره‌ها جهت هم‌فکری و گفتمان میان صاحب‌نظران و اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی در راستای رشد و پیشرفت معارف، علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی؛

5ـ چاپ و نشر آثار فاخر و برجسته در زمینه توسعه و ترویج معارف، علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی در سطح بین المللی؛

6ـ پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی در سطح بین المللی؛

7ـ رایزنی و هم‌فکری با اندیشمندان و صاحب‌نظران در زمینه توسعه و تعالی معارف، علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی در سطح جهانی.