علت ایجاد ستاد بین‌المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی

ارائه راه‌کارهای مناسب

ارائه راه‌کارهای مناسب جهت‌ آسان‌سازی پاسخ به شبهات اسلامی

رصد مراکز فعال

رصد مراکز فعال در عرصه پاسخ به شبهات اسلامی در سطح بین‌المللی

استخراج شبهات اسلامی

استخراج شبهات اسلامی مطرح در سطح جهان به خصوص از سوی خاورشناسان و جوامع غیر اسلامی

تقسیم‌بندی شبهات

طبقه‌بندی و تقسیم‌بندی شبهات اسلامی مهم در مقیاس جهانی

ایجاد هماهنگی

هماهنگی میان مراکز، سازمان‌ها، ارگان‌ها و شخصیت‌های مرتبط با پاسخ‌گویی به شبهات اسلامی

برگزاری نشست‌های علمی

برگزاری نشست‌های علمی جهت ارتقای کمی و کیفی پاسخ به شبهات اسلامی در سطح بین‌المللی

مراکز همکار با ستاد بین‌المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی

مراکز و سایت‌های پاسخگو به شبهات و سؤالات اسلامی

حقوق این سایت به ستاد بین‌المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی تعلق دارد.

طراحی سایت